Web Günlüğü

Willow Blogger Teması

willow blogger temasıWillow blogger teması, Raivis Vitols arkadaşımızın Ghost blog platformu için hazırlamış olduğu bir temaydı. Ben de boş bir vaktimde bloğum için yeni bir tema arayışında iken blogger'a entegre etmiş bulundum. Fakat daha sonra kullanmak yerine paylaşmayı tercih ettim.

Tabi temayı entegre ederken küçük değişikler ve eklemeler yaptım. İlk başta ana sayfada yazılar için etikete göre görsel gösterme işlemini yaparken, sonrasında yazı görselinin daha iyi olacağını düşündüm. (Ana sayfada resimlerin daha orantılı gözükmesi için yazı için eklenen görsellerin 600*300 veya katları olması gerekiyor.) Ayrıca yorum formu var olan temada bulunmadığı için bizzat kendim sade bir şekilde düzenledim.

Önizleme : http://bloggerwillowtemplate.blogspot.com/ncr

İndirme : https://yadi.sk/d/ZY1hBqsAyYkkc

Blogger yazı etiketine özel ikon nasıl gösterilir

blogger yazı etiketine özel ikon göstermeBlogger yazı etiketine özel ikon gösterme olayı şuan benim bloğumda da kullanmış olmuş olduğum kısa bir kod parçasından ibaret fakat her etiket için aynı kodu koplamak ve o etikete ait bir ikon veya görsel belirlemek gerekiyor. Eğer çok fazla etiket kullanılıyorsa bu işlemi sadece önemli etiketlerde veya sık kullanılan etiketler için uygulamakta fayda var.

Ben ikonlar için Font Awesome ikon fontunu kullanıyorum. Bu sistem içerisinde yüzlerce resmi ve gayrıresmi ikon bulunuyor. İkonların font haline dönüştürüldüğü, resimler kadar siteyi yormayan bir araç. Eğer normal ikon kullanılmak isteniyorsa google'dan veya ücretli-ücretsiz ikonların bulunduğu diğer sitelerden yararlanılabilir.

Aşağıdaki kodlar ikonların gösterilmek istendiği yere koyulmalı. Turuncu olarak belirttiğim satırlar yazıya eklenmiş sadece son etiketi temsil ediyor. Eğer yazıda birden fazla etiket kullanılıp hepsinde ikon gösterilmek isteniyorsa turuncu olan satırlar kaldırılmalı.

blogger yazı etiketine özel ikon gösterme kodları

<b:loop values='data:post.labels' var='label'> 
<b:if cond='data:label.isLast == "true"'>
<!-- Birinci etiket -->
<b:if cond='data:label.name == "Facebok"'>
<i class='fa fa-facebook'/> veya <img src="resimadresi"/>
</b:if>
<!-- Birinci etiket bitiş -->

<!-- İkinci etiket -->
<b:if cond='data:label.name == "Twitter"'>
<i class='fa fa-twitter'/> veya <img src="resimadresi"/>
</b:if>
<!-- İkinci etiket bitş -->
</b:if>
</b:loop>

Blogger Son Yorumlar Eklentisi

blogger son yorumlar eklentisiŞuan bloğumda kullanmış olduğum blogger son yorumlar eklentisi basit bir eklenti gibi gözükse de bu eklentiyi bulmak ve düzenleme yapmak bir hayli zordu. Bir çok benzer son yorumlar eklentisi mevcut fakat şifrelenmiş veya çok uzun satırlara sahip olması tercih etmememe neden oldu.

Bulduğum bu eklenti istediğim şekilde olmasına rağmen büyük gibi görünen aslında küçük bir sorunu vardı bu da yorum içerisinde gösterilen yazı başlıklarına ait bağlantıların hatalı olmasıydı. Normalde yazı başlıklarına tıklanıldığında direkt olarak o yoruma gitmesi gerekiyordu. Yani bağlantı yapısı yazı sonundan itibaren ?showComment=1477700577162#c4202767265987136193 şeklinde olmalıydı ki o yoruma gitsin fakat bağlantılar sadece ?showComment=1477700577162 şeklindeydi ve bu yüzden yazıya ait o yoruma gitmiyordu. Aslında zorluk yaşamamın sebebi javascript özürlüsü olmamdan kaynaklı. Yapılması gereken sadece bir harf değişikliğiymiş.

İlerde hem kendime hem de diğer blogger kullanıcılarına gerekli olur diye daha kolay ulaşmak için bloğumda kodları paylaşayım istedim. Fakat herhangi bir görsel geliştirme yapmadım. Biraz CSS bilgisiyle istenilen şekilde özelleştirilebilir.

Demedi demeyin bu eklentinin aynısını bulabilirsiniz fakat düzenlenmiş halini bulamazsınız, köşeye bir yere sıkıştırın.

Son Yorumlar Eklentisi kodları :
<script type="text/javascript">
var a_rc = 5; // Gösterilecek yorum adedi
var m_rc = false; // Tarih göster/gizle true/false
var n_rc = true; // Yazı başlığı göster/gizle true/false
var o_rc = 100; // Yorum uzunluğu karakter sayısı
function showrecentcomments(e){for(var r=0;r<a_rc;r++){var t,n=e.feed.entry[r];if(r==e.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<n.link.length;i++)if("alternate"==n.link[i].rel){t=n.link[i].href;break}t=t.replace("#","#");var a=t.split("#");a=a[0];var c=a.split("/");c=c[5],c=c.split(".html"),c=c[0];var s=c.replace(/-/g," ");s=s.link(t);var o=n.published.$t,l=(o.substring(0,4),o.substring(5,7)),u=o.substring(8,10),m=new Array;if(m[1]="Ocak",m[2]="Şubat",m[3]="Mart",m[4]="Nisan",m[5]="Mayıs",m[6]="Haziran",m[7]="Temmuz",m[8]="Ağustos",m[9]="Eylül",m[10]="Ekim",m[11]="Kasım",m[12]="Aralık","content"in n)var d=n.content.$t;else if("summary"in n)var d=n.summary.$t;else var d="";var v=/<\S[^>]*>/g;if(d=d.replace(v,""),document.write('<div class="rcw-comments">'),1==m_rc&&document.write("Tarih "+m[parseInt(l,10)]+" "+u+" "),document.write('<span class="author-rc"><a href="'+t+'">'+n.author[0].name.$t+"</a></span> - "),1==n_rc&&document.write(s+" "),0==o_rc)document.write("</div>");else if(document.write(": "),d.length<o_rc)document.write("<span>&#8220;"),document.write(d),document.write("&#8221;</span></div>");else{document.write("<span>&#8220;"),d=d.substring(0,o_rc);var w=d.lastIndexOf(" ");d=d.substring(0,w),document.write(d+"&hellip;&#8221; </span></div>"),document.write("")}}}
</script>
<script src="http://www.zaferzent.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>
* http://www.zaferzent.com yazan yeri kendi blog adresiniz ile değiştirin.

14 Mart 2019 Güncelleme :
Son Yorumlar Eklentisi 2 (Bloğumda aktif kullandığım son yorumlar eklentisi)
blogger son yorumlar eklentisi 2019
<style type="text/css">
a.sneeit-srcbw {
/*item-color*/color: #000000;/*item-color*/
/*border-color*//*border-color*/
display: block;
padding: 0.5em 1.5em;
position: relative;
}
.sneeit-srcbw-icon-comment {
position: absolute;
left: 0;
top: 1.1em;
}
.sneeit-srcbw-icon-arrow {
/* arrow-icon-color*/color: #ff4400;/* arrow-icon-color*/
position: absolute;
right: 0;
font-size: 200%;
top: 50%;
margin-top: -0.55em;
}
.sneeit-srcbw-credit {
font-size: 90%;
text-align: right;
padding: 1em 0;
/*credit*/display: none;/*credit*/
/*border-color*/border-top: 1px solid #dddddd;/*border-color*/
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-comment {
right:0;
left: auto;
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-arrow{
left:0;
right: auto;
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-credit {
text-align: left;
}
</style>

<script type="text/javascript">
// settings
var sneeit_srcbw_count = 5;
var sneeit_srcbw_summary_length = 500;
var sneeit_srcbw_icon_comment = 'fa-comments-o';
var sneeit_srcbw_icon_arrow = 'fa-angle-right'; _s7MpY = ['link','href','font-awesome','link','text/css','stylesheet','https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css','string','undefined','feed','entry','Yorum bulunamadı',' ...','','','alternate','self','#','/','#c','<a class="sneeit-srcbw" href="','"><i class="sneeit-srcbw-icon-comment fa ','"></i><span><strong>',':</strong> ','</span><i class="sneeit-srcbw-icon-arrow fa ','"></i></a>','<span class="sneeit-srcbw-credit">Powered by <a href="https://bloghocam.blogspot.com" target="_blank">Blog Hocam</a></span>','<script type="text/javascript" src="https://www.zaferzent.com/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=','&callback=_fWeX"><\/script>'];var _vRvL=document.getElementsByTagName(_s7MpY[0]);for(var _vObG=0;_vObG<_vRvL.length;_vObG++){if(_s7MpY[1] in _vRvL[_vObG]&&_vRvL[_vObG].href.indexOf(_s7MpY[2])!=-1){break;}}if(_vObG>=_vRvL.length){var _vThG=document.createElement(_s7MpY[3]);_vThG.type=_s7MpY[4];_vThG.rel=_s7MpY[5];_vThG.href=_s7MpY[6];document.head.appendChild(_vThG);}function _fWeX(json){if(typeof(json)==_s7MpY[7]||typeof(json)==_s7MpY[8]||!(_s7MpY[9] in json)||!(_s7MpY[10] in json.feed)||!json.feed.entry.length){document.write(_s7MpY[11]);return;}for(var _vObG=0;_vObG<json.feed.entry.length;_vObG++){var _vIfF=json.feed.entry[_vObG];var _vMcB=_vIfF.author[0].name.$t;var _vHnM=_vIfF.summary.$t;if(_vHnM.length>sneeit_srcbw_summary_length){_vHnM=_vHnM.substring(0,sneeit_srcbw_summary_length)+_s7MpY[12];}var _vSrM=_s7MpY[13];var _vPmR=_s7MpY[14];for(var _vSeB=0;_vSeB<_vIfF.link.length;_vSeB++){var _vThG=_vIfF.link[_vSeB];if(_s7MpY[15]==_vThG.rel){_vSrM=_vThG.href;}else if(_s7MpY[16]==_vThG.rel){_vPmR=_vThG.href;}}if(!_vSrM){continue;}if(_vSrM.indexOf(_s7MpY[17])==-1){_vPmR=_vPmR.split(_s7MpY[18]);_vPmR=_vPmR[_vPmR.length-1];_vSrM+=(_s7MpY[19]+_vPmR);}document.write(_s7MpY[20]+_vSrM+_s7MpY[21]+sneeit_srcbw_icon_comment+_s7MpY[22]+_vMcB+_s7MpY[23]+_vHnM+_s7MpY[24]+sneeit_srcbw_icon_arrow+_s7MpY[25]);}document.write(_s7MpY[26]);}document.write(_s7MpY[27]+sneeit_srcbw_count+_s7MpY[28]);
</script>

Hacker Blogger Teması

hacker blogger temasıHacker blogger teması birkaç gün önce wordpress tema galerisinde gözüme çarpan temalardan biri olmuştu. Ara ara böyle gözüme çarpan worpress veya diğer blog sistemlerine özel hazırlanmış temaları blogger'a entegre etmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda da daha önce blogger'a uyarladığım temaları paylaşmaya devam edeceğim.

Tabi uzun süredir kodlarla uğraşmayınca biraz pas tutmuşum sanırım, o yüzden eskiye nazaran biraz daha zorlanıyorum tema uyarlama işinde. Yine de blogger'ın diğer blog sistemlerindeki bu tip güzel temalardan mahrum kalmaması için tema uyarlamaya devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca bundan sonra Blogger Temaları kategorisinde sadece kendi uyarladığım temalar kalacaktır.

*Temada bulunan benden kaynaklı eksiklik veya gözüme çarpan hataları giderip yazıda güncelleme yapabilirim. Bunun dışında özel destek veremiyorum.

Önizleme - İndir

İstanbul'da 8 ay

Sevgili günlük,
Çok ihmal eder oldum seni kusura bakma. Ara sıra blogger ile ilgili ufak tefek şeyler paylaşsam da son zamanlarda inzivaya çekildim. Uzun zaman önce kişisel konularda bir şeyler yazma düşüncesinden vazgeçmiştim aslında. Aslına bakılırsa uzun zaman önce de kişisel konularda çok fazla bir şeyler yazdığım söylenemez. Yazmayı unuttum desem yeridir. Askerlik, düzenli iş arayışı derken ne çabuk geçmiş uzunca bir zaman farkında bile olamadım. Askerlik sonrası iş arayışına başladığımda bir kaç şehir gezdikten sonra kendimi bir anda İstanbul'da buluverdim.

Hani bir söz vardır ya "İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş" diye. Tam olarak aynısını yansıtmasa da benim durumum da benzer. Şimdi saymakla bitiremeyeceğim nedenlerden dolayı en son olmak istediğim yerde 8 ayı aşkın bir süredir İstanbul'dayım.

İstesem de istemesem de burada da zaman geçmeye devam ediyor ve daha kaç gün, kaç ay veya kaç yıl daha böyle devam edecek bilmiyorum açıkçası.

8 ay önce başlayan bu yolculuk yaklaşık 15 m2'lik bir apart odasında haftanın 6 günü 8 - 5 iş ve 1 günü tatil olmak suretiyle devam ediyor.

8 ay boyunca İstanbul'da bir çok şeye şahit oldum ve yaşadım halen de yaşamaya devam ediyorum. Bunları kısa kısa bir nevi maddeler şeklinde daha öncesinden bir yazı taslağı olarak eklemiştim ama paylaşmak nasip olmadı bir türlü. Yaşayanlar için klişe haline gelmiş, yaşamayanlar için ise bir nevi spoiler olacak cinsten bir çok olay ve durumlar aşağıda.

Yeni moda dilencilik : bir yemek parası
- Neredeyse her sokak başında "Açım bir yemek parası verir misin abi" diyen tipler görmemek elde değil. Hadi gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu
bilsem tamam diyeceğim de öyle değil. Özellikle geçenlerde yaşlı bir amca gördüm üzerinde fiyakalı bir elbise var, konuşması gayet temiz ve düzgün. Bir bakışta 3 tane apartmanı, 5 tane arabası vardır bunun pintilikten emekli maaşına dokunmamak için dileniyor düşüncesine kapılıyor insan.

Kağıt - karton toplayıcı çocuklar
- Bir söylentiye göre bu çocuklar her doldurduğu araba için 100 TL alıyormuş. Dedim güzel iş, ben de mi girişsem. Günde 3 araba 300 TL ayda yapar 9bin TL.

Tahammülsüz, sinirli, agresif, soğuk, sabırsız insanlar (Artık daha ne derseniz)
- Sürekli bir şeylere sinirlenen, karşısındakini ezmeye çalışan, dünyanın sadece kendi etrafında döndüğünü zanneden öyle cins bir insan topluluğu var ki bu İstanbul'un en nefret duyduğum şey haline geldi. Bir kaç tane olan olay da değil, markette, otobüste, yolda, durakta her yerde ve her an bu insanlara maruz kalıyorsunuz.

100 kişinin olduğu otobüste hiç kimsenin otobüs kartında fazla bakiyenin olmaması
- Evet böyle bir şey de var. Hemen hemen her gün denk geldiğim bir olaydır bu. Otobüs kartını bir yerlerde unutmuş veya bakiyesi bitmiş bir insan otobüse binip kart rica ettiğinde 100 tane insandan bir otobüs kartı çıkmıyor.

Toplu taşıma araçlarında yer verip vermeme olayı
- Bir de böyle bir durum var tabi. Yaşlılara, hamilelere yer vermeyenler. Zorla birilerini yerinden kaldırıp oturanlar ve daha fazlası. Siz akşama kadar iş stresi ve yorgunluğu yaşamıssınızdır, sadece keyfi amaçlı dışarı çıkan, belki de sizden çok daha sağlıklı ve dinç insanların gözünüzün içine bakarak "şuna bak öküz yer de vermiyor" gibisinden iç söylemlerini hissedebilirsiniz. Burada katılmadığım bir nokta var onu da söylemeden edemeyeceğim olaya duygusal açıdan değil mantıken baktığım için kimse kusura bakmasın. Hani mecburi durumlar tamam da bir insan otobüse binmeyi göze alıyor, dışarı çıkmak istiyor, otobüse binmek için yürüyor ve bunları yapabilmek için ayakları varsa, yaşı, durumu, cinsiyeti farketmez ayakta da gayet doğal bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Ben iş yorgunluğu yaşamamdan hem de bel sağlığımın iyi olmamasından dolayı çoğu zaman boş koltuk olmasına rağmen ayakta gitmeyi tercih ediyorum. Gerisini siz düşünün.

Kuru kalabalıklar, Trafik ışıkları
- Sürekli bir yerlere gidip gelen kalabalık insan toplulukları, arabalar, otobüsler, trafik söylemesi bile yoruyor insanı. Bu insanlar ne yapıyor ne amaç uğruna yaşıyorlar diye hergün düşünmeden edemiyorum. Belki ben de bunlardan biriyim ama etrafıma bakınca o kalabalığın içinde kendimi göremiyorum.

Lezzetsiz yemekler
- Aç kalmıyorum da onlarca çeşit yerde yemek yedim yediğim hiç bir yemekten tat alamadım bir türlü. Evdeki yemek lezzetini, tadını beklemiyor insan ama bir şeyler olmalı en azından.

Köşe başlarında kavga eden çiftler
- Bir kaç güne bir gördüğüm olaylardan bir tanesi de bir köşede birbirine bağıran, kavga eden çiftler.

Sokakta yatan insanlar (evsizler)
- Sahiden neden sokakta yatıyor bu insanlar diye her an düşünüyorum.

Tarihi dokular
- Güzel yönden etkileyen durumlar da oluyor tabi. Eski evlerin, binaların, tarihi dokuların var oluşu.

Bütün araç şoförlerinin haklı olması
- Anlam veremediğim durumlardan biridir bu. Taksiye, otobüse, tanıdık birinin arabasına veya herhangi bir kişinin kullandığı araca bindiğimde hep kendini haklı bulan şöförlerin olması. Eee herkes haklıysa kim haksız veya suçlu ?

Araç kullanma stresi.
- Düşüncesi bile kötü. En büyük streslerden bir tanesidir. Sırf bu yüzden bile terk edilesi bir şehir.

Sokak hayvanları için hemen hemen her evin önünde kedi, köpek maması, suyu olması.
- Bu da güzel bir şeydir de keşke düzenli tertipli olsa. Bir de köpek çobanları veya köpeğinin çişi için dışarı çıkaranlar var kimisi topluyor da ya bazıları ? kaldırımın ortasına çiş yaptırıp arkasına bakmadan gidenler var. Kimisi ise çocuğu olsa o kadar ilgilenmez.

Neredeyse her adımda bir yabancı ile karşılaşmak.
- Yurtdışındaki gurbetçiler gibi hissediyor insan.

Satılık fiyatına kiralık evler
- Her kiralayana soruyorum satılık fiyatı değil mi bu diye ?