Web Günlüğü

Blogger Son Yorumlar Eklentisi

blogger son yorumlar eklentisiŞuan bloğumda kullanmış olduğum blogger son yorumlar eklentisi basit bir eklenti gibi gözükse de bu eklentiyi bulmak ve düzenleme yapmak bir hayli zordu. Bir çok benzer son yorumlar eklentisi mevcut fakat şifrelenmiş veya çok uzun satırlara sahip olması tercih etmememe neden oldu.

Bulduğum bu eklenti istediğim şekilde olmasına rağmen büyük gibi görünen aslında küçük bir sorunu vardı bu da yorum içerisinde gösterilen yazı başlıklarına ait bağlantıların hatalı olmasıydı. Normalde yazı başlıklarına tıklanıldığında direkt olarak o yoruma gitmesi gerekiyordu. Yani bağlantı yapısı yazı sonundan itibaren ?showComment=1477700577162#c4202767265987136193 şeklinde olmalıydı ki o yoruma gitsin fakat bağlantılar sadece ?showComment=1477700577162 şeklindeydi ve bu yüzden yazıya ait o yoruma gitmiyordu. Aslında zorluk yaşamamın sebebi javascript özürlüsü olmamdan kaynaklı. Yapılması gereken sadece bir harf değişikliğiymiş.

İlerde hem kendime hem de diğer blogger kullanıcılarına gerekli olur diye daha kolay ulaşmak için bloğumda kodları paylaşayım istedim. Fakat herhangi bir görsel geliştirme yapmadım. Biraz CSS bilgisiyle istenilen şekilde özelleştirilebilir.

Demedi demeyin bu eklentinin aynısını bulabilirsiniz fakat düzenlenmiş halini bulamazsınız, köşeye bir yere sıkıştırın.

Son Yorumlar Eklentisi kodları :
<script type="text/javascript">
var a_rc = 5; // Gösterilecek yorum adedi
var m_rc = false; // Tarih göster/gizle true/false
var n_rc = true; // Yazı başlığı göster/gizle true/false
var o_rc = 100; // Yorum uzunluğu karakter sayısı
function showrecentcomments(e){for(var r=0;r<a_rc;r++){var t,n=e.feed.entry[r];if(r==e.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<n.link.length;i++)if("alternate"==n.link[i].rel){t=n.link[i].href;break}t=t.replace("#","#");var a=t.split("#");a=a[0];var c=a.split("/");c=c[5],c=c.split(".html"),c=c[0];var s=c.replace(/-/g," ");s=s.link(t);var o=n.published.$t,l=(o.substring(0,4),o.substring(5,7)),u=o.substring(8,10),m=new Array;if(m[1]="Ocak",m[2]="Şubat",m[3]="Mart",m[4]="Nisan",m[5]="Mayıs",m[6]="Haziran",m[7]="Temmuz",m[8]="Ağustos",m[9]="Eylül",m[10]="Ekim",m[11]="Kasım",m[12]="Aralık","content"in n)var d=n.content.$t;else if("summary"in n)var d=n.summary.$t;else var d="";var v=/<\S[^>]*>/g;if(d=d.replace(v,""),document.write('<div class="rcw-comments">'),1==m_rc&&document.write("Tarih "+m[parseInt(l,10)]+" "+u+" "),document.write('<span class="author-rc"><a href="'+t+'">'+n.author[0].name.$t+"</a></span> - "),1==n_rc&&document.write(s+" "),0==o_rc)document.write("</div>");else if(document.write(": "),d.length<o_rc)document.write("<span>&#8220;"),document.write(d),document.write("&#8221;</span></div>");else{document.write("<span>&#8220;"),d=d.substring(0,o_rc);var w=d.lastIndexOf(" ");d=d.substring(0,w),document.write(d+"&hellip;&#8221; </span></div>"),document.write("")}}}
</script>
<script src="http://www.zaferzent.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>
* http://www.zaferzent.com yazan yeri kendi blog adresiniz ile değiştirin.

14 Mart 2019 Güncelleme :
Son Yorumlar Eklentisi 2 (Bloğumda aktif kullandığım son yorumlar eklentisi)
blogger son yorumlar eklentisi 2019
<style type="text/css">
a.sneeit-srcbw {
/*item-color*/color: #000000;/*item-color*/
/*border-color*//*border-color*/
display: block;
padding: 0.5em 1.5em;
position: relative;
}
.sneeit-srcbw-icon-comment {
position: absolute;
left: 0;
top: 1.1em;
}
.sneeit-srcbw-icon-arrow {
/* arrow-icon-color*/color: #ff4400;/* arrow-icon-color*/
position: absolute;
right: 0;
font-size: 200%;
top: 50%;
margin-top: -0.55em;
}
.sneeit-srcbw-credit {
font-size: 90%;
text-align: right;
padding: 1em 0;
/*credit*/display: none;/*credit*/
/*border-color*/border-top: 1px solid #dddddd;/*border-color*/
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-comment {
right:0;
left: auto;
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-icon-arrow{
left:0;
right: auto;
}
html[dir="rtl"] .sneeit-srcbw-credit {
text-align: left;
}
</style>

<script type="text/javascript">
// settings
var sneeit_srcbw_count = 5;
var sneeit_srcbw_summary_length = 500;
var sneeit_srcbw_icon_comment = 'fa-comments-o';
var sneeit_srcbw_icon_arrow = 'fa-angle-right'; _s7MpY = ['link','href','font-awesome','link','text/css','stylesheet','https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css','string','undefined','feed','entry','Yorum bulunamadı',' ...','','','alternate','self','#','/','#c','<a class="sneeit-srcbw" href="','"><i class="sneeit-srcbw-icon-comment fa ','"></i><span><strong>',':</strong> ','</span><i class="sneeit-srcbw-icon-arrow fa ','"></i></a>','<span class="sneeit-srcbw-credit">Powered by <a href="https://bloghocam.blogspot.com" target="_blank">Blog Hocam</a></span>','<script type="text/javascript" src="https://www.zaferzent.com/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=','&callback=_fWeX"><\/script>'];var _vRvL=document.getElementsByTagName(_s7MpY[0]);for(var _vObG=0;_vObG<_vRvL.length;_vObG++){if(_s7MpY[1] in _vRvL[_vObG]&&_vRvL[_vObG].href.indexOf(_s7MpY[2])!=-1){break;}}if(_vObG>=_vRvL.length){var _vThG=document.createElement(_s7MpY[3]);_vThG.type=_s7MpY[4];_vThG.rel=_s7MpY[5];_vThG.href=_s7MpY[6];document.head.appendChild(_vThG);}function _fWeX(json){if(typeof(json)==_s7MpY[7]||typeof(json)==_s7MpY[8]||!(_s7MpY[9] in json)||!(_s7MpY[10] in json.feed)||!json.feed.entry.length){document.write(_s7MpY[11]);return;}for(var _vObG=0;_vObG<json.feed.entry.length;_vObG++){var _vIfF=json.feed.entry[_vObG];var _vMcB=_vIfF.author[0].name.$t;var _vHnM=_vIfF.summary.$t;if(_vHnM.length>sneeit_srcbw_summary_length){_vHnM=_vHnM.substring(0,sneeit_srcbw_summary_length)+_s7MpY[12];}var _vSrM=_s7MpY[13];var _vPmR=_s7MpY[14];for(var _vSeB=0;_vSeB<_vIfF.link.length;_vSeB++){var _vThG=_vIfF.link[_vSeB];if(_s7MpY[15]==_vThG.rel){_vSrM=_vThG.href;}else if(_s7MpY[16]==_vThG.rel){_vPmR=_vThG.href;}}if(!_vSrM){continue;}if(_vSrM.indexOf(_s7MpY[17])==-1){_vPmR=_vPmR.split(_s7MpY[18]);_vPmR=_vPmR[_vPmR.length-1];_vSrM+=(_s7MpY[19]+_vPmR);}document.write(_s7MpY[20]+_vSrM+_s7MpY[21]+sneeit_srcbw_icon_comment+_s7MpY[22]+_vMcB+_s7MpY[23]+_vHnM+_s7MpY[24]+sneeit_srcbw_icon_arrow+_s7MpY[25]);}document.write(_s7MpY[26]);}document.write(_s7MpY[27]+sneeit_srcbw_count+_s7MpY[28]);
</script>
comments powered by Disqus